SHR Bc. Marek Mandík

SHR Marek Mandík, je starší syn, který vystudoval střední školu - obor obchod a VŠ s ukončením "bakalář". Svým podnikáním navázal na činnost svého otce, zabývající se zemědělskou rostlinou a živočišnou výrobou. V oblasti Vysokého Mýta. Pro udržení úrodnosti půdy vybudoval, kompostárnu na zpracování rostlinného odpadu, kde vyrábí kompost, který vrací zpátky do půdy. V rámci diverzifikace zemědělské výroby, postavil ve Vysokém Mýtě malý mini pivovar s restaurací - KUJEBÁK, který navázal na tradici výroby piva ve Vysokém Mýtě, byl postaven na místě bývalé hasičské zbrojnice.

Jeho velikým koníčkem, kterému se věnuje od svého mládí, je kulturistika. Této činnosti věnuje mnoho času, a proto si postavil nové Fitcentrum ve Vysokém Mýtě.